הפסקת היריון- מה אומר החוק הישראלי?

פנים של בחורה יפה

שתפו את המאמר

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

תקנות חוק העונשים להפסקת היריון במדינת ישראל נכנסו לתוקפן בשנת 1978 במטרה להסדיר את נושא ההפלות המלאכותיות הנערכות משיקולים רפואיים ו/או משיקולים אחרים הקשורים לרצונה של נושאת ההיריון. על פי החוק, נדרשת הסכמתה המפורשת של האישה לביצוע הפסקת ההיריון, וזאת לאחר שהוצגו בפניה כל הסיכונים הנלווים לפעולת ההפלה המלאכותית.

על פי תקנות החוק במדינת ישראל, ההחלטה על ביצוע הפלה פרטית נתונה אך ורק לשיקול דעתה של האישה ההרה, וזאת למעט מקרים מיוחדים וחריגים המעוגנים בחוק. כמו כן, החוק קובע שלצורך ביצוע הפלות מלאכותיות חייבת להינתן הסכמתה של הוועדה להפסקת היריון המונה שלושה חברים שלפחות אחת מהם הינה אישה. על פי החוק הוועדה חייבת למנות את בעלי התפקידים הבאים: רופא מיילד, רופא מומחה באחד מהתחומים הבאים: בריאות הציבור, רפואת המשפחה, גניקולוגיה ופסיכיאטריה, עובד סוציאלי.

הנסיבות בגינן הוועדה רשאית לאשר פעולה של הפסקת היריון כוללות:

  • האישה ההרה הינה מתחת לגיל הנישואין- גיל 17 על פי הגדרת החוק
  • האישה ההרה הינה מעל גיל 40
  • המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה
  • ההיריון נובע כתוצאה מקיום יחסים אסורים על פי החוק הפלילי במדינת ישראל ו/או מיחסי עריות ו/או שלא מנישואין
  • הוולד עלול להיות בעל מום נפשי או גופני

יחד עם זאת, חשוב לציין ולהבהיר שבמקרי חירום בהם נשקפת סכנת חיים לאישה ההרה, החוק מתיר לרופא לבצע את ההפלה באופן מיידי וללא צורך בהגשת בקשה וקבלת אישור מהוועדה להפסקת היריון.

נתונים אודות הפסקות היריון בישראל

במדינת ישראל, קרוב ל-99% מהפניות המתקיימות לוועדה להפסקת היריון מקבלות את אישור הוועדה לביצוע פעולת ההפלה המלאכותית והפסקת ההיריון. הסיבה הנפוצה ביותר לאישור הבקשות המוגשות בפני הוועדה הינה היריון מחוץ למסגרת הנישואין, כאשר הסיבה השנייה בשכיחותה נובעת בגין סיכון בריאותי לאישה ההרה העלולה להיווצר כתוצאה מהמשך ההיריון. רוב הבקשות המופנות לוועדה להפסקת היריון שייכות לנשים בטווח הגילאים 20 עד 34, כאשר שיעור הנשים הפונות לוועדה לצורך הגשת בקשה להפסקת היריון עומד על 10 נשים בממוצע לכל 1,000 נשים בגיל הפריון (כאחוז אחד).

הפסקת היריון באמצעות הפלות מלאכותיות, הינה בחלק מהמקרים החלטה הרת גורל עבור האישה ההרה, ולכן, חשוב להיוועץ עם גורמים רפואיים וגורמים מקצועיים בטרם קבלת ההחלטה. הפלה פרטית הינו הליך רפואי המיושם כיום במרפאות פרטיות של רופאים מומחים בתחום הגניקולוגיה.

 

מאמרים נוספים

זה הזמן להפסיק להזיע

חלק קטן מהאוכלוסייה סובל מתופעת ההזעה המוגברת. אלו הסובלים ממנה יודעים כי זה אינו מצב המתרחש בחודשי הקיץ בלבד, שבהם ממילא חם מאוד, אלא לאורך

כללי

חיזוק חוסר ביטחון עצמי

חוסר בביטחון עצמי תוצאה של ביקורת עצמית תמידית. ביקורת עצמית תפגע בביטחון העצמי ותתאפיין בחשיבה מעוותת שמטרתה לשמור עלינו מכישלונות או מפגיעה רגשית שתיצור דימוי